Úvod

     Lokalita s nabídkou prodeje stavebních pozemků se nalézá kousek od Unhošti, na okraji vesničky Nouzov, která se vyznačuje obytnou výstavbou rezidenčního typu. Pozemky jsou umístěny jihovýchodně, na okraji křivoklátských lesů. Celá lokalita byla citlivě koncipována a navrhována tak, aby se začlenila do stávající zástavby a nebudila dojem dalšího satelitního městečka, která rostou kolem hlavního města jako houby po dešti. Terén lokality není jako u většiny „satelitních městeček“ rovinného charakteru, ale je členitý a evokuje pro případné nové obyvatele zajímavou inspiraci. Ta se může projevit nejen při případné stavbě nového domu, ale i při navrhování dispozic zahrady s případnými místy pro grilování a relaxaci.

     Nouzov je umístěn 20 Km západně od hranic hlavního města, cesta z Prahy po R6, která navazuje na Pražský okruh a vede do Karlových Varů, trvá přibližně 20 minut. Není tedy problém dostat se rychle na příslušnou dálnici, či rychlostní silnici. Z Prahy lze do Nouzova dojet také po staré karlovarské silnici přes Hostivici, Jeneč až do Unhoště, kde se po silnici č. 118 dostanete až na místo. Tato silnice je páteřní komunikací spojující Beroun s Kladnem a lze ji také využít pro jízdu směrem k dálnici D5.

     Je třeba zmínit, že i přes všechny vyjmenované klady má lokalita i jeden zápor. A tím je pražské Letiště Václava Havla, které je vzdušnou čarou vzdáleno cca 12 Km. Vzhledem k tomu, že osa vzletové dráhy letiště vede přímo lokalitou, je zde slyšet hluk letadel. Není to sice hluk který by nějak výrazně obtěžoval, ale v tichu křivoklátských lesů jej nelze přeslechnout. Pro individuální posouzení této hlukové zátěže je vhodné místo osobně navštívit a zaposlouchat se. Letecký provoz je samozřejmě závislý na denní hodině a hluk nezatěžuje lokalitu stále. Ke zlepšení situace by mělo dojít po dostavbě paralelní přistávací dráhy, která osu přistávání letadel posune o 1,5 Km. Vše je jasně vidět na níže přiloženém výkresu. Současná hladina hluku samozřejmě nepřesahuje schválené hlukové normy, jinak by stavební úřad nedovolil v místě novou výstavbu.

Zde je nákres plánované nové přistávací dráhy.

Prodáváte pozemek v Nouzově?
Chcete zde mít jeho prezentaci?
Kontaktujte nás